STATİK HESAP

Statik Hesap

ÇELİK STATİK PROJE

Çelik yapıların güncel yönetmelik ve şartnamelere göre tasarmı, statik analizlerinin yapılması, statik hesap raporlarının hazırlanması.
Kolon-kiriş , kiriş-kiriş , mesnet noktaları gibi birleşim yeri tahkiklerinin yapılması.
Ağır Çelik yapıların statik hesapları,
Betonarme-Çelik kompozit yapıların statik hesapları,
Hafif çelik yapıların statik hesaplarının hazırlanması hizmetleri vermekteyiz.